Katinka Thomasse

KATINKA THOMASSE

SPECIALIST HOOGBEGAAFDHEID

De Landelijke Beroepsvereniging voor Specialisten Begaafdheid behartigt de belangen van deze groep en verenigt goed opgeleide en zich blijvend proffesionaliserende specialisten (hoog)begaafdheid.

www.lbsb.nl

Praktische site met (groeps)opdrachten voor (hoog)begaafde kinderen om tijdens verrijking aan te werken, dit is een gratis te gebruiken site voor scholen van SLO en Kennisnet.

www.acadin.nl

Op zoek naar een goed en degelijk signalerings- en diagnostiseringsinstrument?

www.dhh-po.nl

Informatie over hoogbegaafdheid, compacten (ook ‘routeboekjes’) en verrijken:

www.talentstimuleren.nl

Subsidies en stimulering vanuit de overheid:

www.schoolaanzet.nl

BEKIUS schoolmaterialen heeft een uitgebreid assortiment materialen voor hoogbegaafde kinderen:

www.schoolmaterialen.nl

Scholing, workshops, informatie, artikelen, etc.

www.slimeducatief.nl