Katinka Thomasse

KATINKA THOMASSE

SPECIALIST HOOGBEGAAFDHEID

Voor wie?
Voor -vermoedelijk- (hoog)begaafde kinderen en/of hun ouders met vragen. Uw kind hoeft dus niet al getest te zijn.
Soms lopen de dingen niet zoals u zou willen: uw kind voelt zich ‘anders’ dan zijn/haar klasgenoten of leeftijdgenootjes, uw kind of u heeft het idee dat het op school beter zou moet kunnen, uw kind krijgt een bepaalde vaardigheid maar niet onder de knie of er is behoefte aan iemand met verstand van zaken die helpt bij de gesprekken met school.

Wat?
Na een -gratis- intakegesprek waarin u en uw kind de (hulp)vraag (of vragen) aan mij voorlegt en ik zoveel mogelijk relevante informatie probeer te verzamelen, geef ik aan of ik iets met de vraag/vragen kan en hoe ik dat denk aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat ik voorstel om samen met uw kind aan de slag te gaan, bij voorkeur onder schooltijd, met Kids’ Skills. Of dat ik voorstel om (samen met u) in gesprek te gaan met school over aanpassingen in de leerstof voor uw kind.

Tarief?
Indien u in de gemeente West Maas en Waal woont zijn er mogelijkheden via de huisarts/jeugdwet. Dit is in principe de eerste route.
Wanneer u buiten de gemeente West Maas en Waal woont of mij liever privé inschakelt werk ik met een vaste uurprijs van € 45,- waarin de verdeling als volgt is vastgelegd: 3 kwartier samen werken en 1 kwartier voorbereiding.

Interesse?
Indien u interesse heeft voor individuele begeleiding kunt u een eerste gesprek aanvragen of mij vragen u hierover te bellen via het tabblad ‘contact en info’.